ல்ல்
organic farming
அங்கக வேளாண்மை :: வீடியோ

தொழில்நுட்ப வீடியோக்கள்

video

அங்கக வேளாண்மையில் வேம்பின் பயன்கள்(ஆங்கிலத்தில்)

  video கோடை உழவு (தமிழில்)

 
video வேம்பு இலை சாறு தயாரிப்பு (தமிழில்)   video மஞ்சள் நிற ஒட்டுப்பொறி (ஆங்கிலத்தில்)

 
video சேமிப்புகிடங்கில் புகை மூட்டுதல் (ஆங்கிலத்தில்)   video விளக்கு பொறி (ஆங்கிலத்தில்)

 
video எலிகளையும் பூச்சிகளையும் கட்டுப்படுத்தும் பாரம்பரிய நீக்கல் முறை (தமிழில்)   video இனக்கவர்ச்சிப் பொறி (ஆங்கிலத்தில்)

ஆதாரம் : இந்திய பாரம்பரிய அறிவியல் மையம்,  சென்னை

Updated on Oct 2014

 

முதல் பக்கம் | திட்டங்கள் | பயிர்ச்சிகள் | மற்றவை | புகைப்படங்கள் | தொடர்புக்கு| பொறுப்புத் துறப்பு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016