தவேப வேளாண் இணைய தளம் :: காப்புரிமை

arrow

இந்திய அறிவுசார் சொத்து

arrow

காப்புரிமை பொது கட்டுப்பாட்டாளர் – இந்தியா

arrow

பதிப்புரிமை – இந்தியா

arrow

புவியியல் அறிகுறிகள் பதிவேடு

arrow

இந்திய பயிர் இரகங்கள் மற்றும் விவசாயிகளின் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம்

arrow

இந்திய ஏற்றுமதி நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்பு

arrow

வெளிநாட்டு வர்த்தக கழகம்

arrow

உலக அறிவுசார் சொத்து அமைப்பு

arrow

விக்கிபீடியா – காப்புரிமை

arrow

கூகுள் - காப்புரிமை


 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2014