அறுவடை பின்சார் தொழில் நுட்பம் :: தோட்டக்கலைப்பயிர்கள் :: பழங்கள்

அவகோடா

  1. அவகேடோ ரொட்டி
  2. அவகேடோ மிளகாய் பிஸ்கட்
  3. அவகேடோ இணைக்கப்பட்ட சேமியா

1. அவகேடோ ரொட்டி தயாரிக்கும் அட்டவனை**

2. அவகேடோ மிளகாய் பிஸ்கட் தயாரிக்கும் அட்டவனை**

3.அவகேடோ இணைக்கப்பட்ட சேமியா தயாரிக்கும் அட்டவனை**

தொழில் நுட்பங்கள்

** - ஹோம் சயின்ஸ் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், 
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக் கழகம், மதுரை.

ஆதாரம்: 

  1. http://dianadoesdesserts.files.wordpress.com/2008/05/biscuits.jpg
  2. http://www.aussiecooking.com.au/cook/thumbnail.php?id=323&thumbwidth=300
  3. http://ruchii.files.wordpress.com/2006/11/sevige-baath-1.jpg

 

 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2015