அறுவடை பின்சார் தொழில் நுட்பம் :: தோட்டக்கலைப்பயிர்கள் :: பழங்கள்

இலந்தைப் பழம்


 

  1. சவ்வூடு மூலம் இலந்தைப் பழத்தை நீர் நீக்கம் செய்தல்
  2. இலந்தைப் பழத்தை நீர் நீக்கம் செய்தல்

சவ்வூடு மூலம் இலந்தைப் பழத்தை நீர் நீக்கம் செய்தல்**

 

இலந்தைப் பழத்தை நீர் நீக்கம் செய்தல்**

தொழில் நுட்பங்கள்

ஹோம் சயின்ஸ் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்,

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக் கழகம், மதுரை

 

 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2015