அறுவடை பின்சார் தொழில் நுட்பம் :: தோட்டக்கலைப்பயிர்கள் :: பழங்கள்

நாவல் பழம்

  1. நாவல் பழச்சாறு
  2. நாவல் பழத்தில் இருந்து ஒயின் தயாரிப்பு

நாவல் பழச்சாறு

நாவல் பழத்திலிருந்து ஒயின் தயாரிப்பு


தொழில் நுட்பங்கள்

ஹோம் சயின்ஸ் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், 
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக் கழகம், மதுரை.

ஆதாரம்:  

http://thecookscottage.typepad.com/photos/uncategorized/jamun_jam_stage3.jpg http://healthydietforyou.files.wordpress.com/2008/06/jamun.jpg

 

 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2015