அறுவடை பின்சார் தொழில் நுட்பம் :: வேளாண் பயிர்கள் :: சிறுந்தானியங்கள்
கம்பு 

கம்புவில் அடங்கியுள்ள ஊட்டச் சத்துக்கள்

உணவு பொருள்

ஆற்றல் கி.கலோரி

புரதம் (கி)

கொழுப்பு (கி)

கார்போ
ஹைட்ரேட் (கி)

சுண்ணாம்பு சத்து (மிகி)

இரும்பு (மி.கி)

பி கரோட்டின்

தயமின் (மி.கி)

ரிப்ளேவின் (மி.கி)

நயசின் (மி.கி)

கம்பு

361

11.6

5.0

67.5

42

8.0

132

0.33

0.25

2.3

சற்று சொரசொரப்பான தானியத்தில் 8-10 சதவீதம் உமி உள்ளது.  கம்பில் அடங்கியுள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் ஈரப்பதம் 12.4, புரதம்-11.6, கொழுப்பு - 5.0, கார்போஹைட்ரேட்-67.1, நார்ச்சத்து - 1.2, தாதுஉப்புக்கள் - 2.7 சதவீதம்.  தாது உப்புக்களில் கால்சியம், பாஸ்பரஸ் மற்றும் இரும்பு உப்புக்கள் அதிகம் காணப்படுகிறது. இதில் ஸ்டார்சில் 32.1 சதவீதம் அமைலேஸ் மற்றும் 67.9 சதவீதம் பெக்டின் உள்ளது. இந்த தானியத்தில் அதிக அளவு தயமின், ரிபோப்ளேவின் மற்றும் தயாசின் உள்ளது. 

 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு  | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2015