தகவல் மற்றும் தொலை தொடர்பு தொழில்நுட்பம்
தகவல் தொழில் நுட்பத்தில் புதிய கண்டுபிடிப்புகள்
இந்தியாவில் அறிவுசார் பகிர்தலுக்கு உள்ள சமுக ஏற்றத்தாழ்வுகள்
டிஜிட்டல் கண்டுபிடிப்புகளில் கவனம் செலுத்த IDRC திட்டம்
இந்திய விவசாயத்தில் தகவல் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு தொழில் நுட்பத்தின் பயன்பாடு - தேசிய பணிமனை
உலக அபிவிருத்தி அறிக்கை 2016 : டிஜிட்டல் பங்கீடு
விவசாய ஆராய்ச்சிக்கான உலகளாவிய மன்றம்- GFAR வலைப்பதிவு
வேளாண்மை தகவல் தொழில் நுட்பத்தில் புதிய கண்டுபிடிப்புகள்
இ விவசாயம் ஆய்வு அறிக்கை
தேசிய சைபர் பாதுகாப்பு கொள்கை
தகவல் மற்றும் கணினி தொழில்நுட்பம் நெட்வொர்க்
தகவல் மற்றும் நூலகம் பிணைய மையம்
தகவல் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு தொழில்நுட்பம் –
மேம்படுத்தல்கள்
இ-வேளாண்மை செய்திமடல்
வளரும்  நாடுகளில் தகவல் தொழில்நுட்பம்
தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்புத் துறை அமைச்சகம்
மேம்பட்ட கணிணி மையங்களின் அபிவிருத்தி மையம்--C-DAC
ஊடக ஆய்வு - ஆசியா
 

இ – பர்வானா இ – திபக்
மழைநீர்ப் பதிவு மற்றும் ஆய்வு வேளாண்மைத் துறை – மகாராஷ்டிரா அரசு.
வேளாண் தகவல் மற்றும் தொலை தொடர்பு திட்டங்கள்
இ-வேளாண்மை - தமிழ் வீடியோ வீடியோ வாலண்டியர்
சர்வதேச பகுதி வறண்ட வெப்ப மண்டல பயிர் ஆராய்ச்சி நிலையம் (ICRISAT) தேசிய நடுத்தர அளவிலான வானிலை முன்னறிவிப்பு மையம்
தேசிய ஊரக மேம்பாட்டு நிலையம் (NIRD) நாஸ்காம்
வேளாண்மை ஆராய்ச்சிக்கான இளம் வல்லுநர்களின் தளம் ஸ்ரஸ்டி
இ – சாகு தேசிய கால்நடை ஆராய்ச்சி நிறுவனம்
தேசிய வேளாண் விரிவாக்க மேலாண்மை நிறுவனம் (MANAGE) ட்ரஸ்டி நிறுவனம்
தேசிய இணை மேலாண்மை சேவைகள் லிமிடெட் பிற திட்டங்கள்
ஆச்சார்யா என் ஜி ரங்கா வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் பயிற்சியாளர்கள் கையேடு
தேசிய நடுத்தர அளவிலான வானிலை முன்னறிவிப்பு மையம் இந்திய வானிலை ஆய்வு துறை
ICT-அக்ரி: ira-net ICT4Ag
இ- Arik நிறுவனம் வேளாண்மையில் இ-ஆளுமை
திட்டம்
WSIS
தகவல் மற்றும் தொலை தொடர்பு தொழில்நுட்பத்தில் நிலையான மேம்பாடு
இளைஞர் மற்றும் தகவல்  வேலைக்கான பரிசு தகவல் தொடர்பாடல் முக்கியபடுதுதல்
தமிழ்நாடு மின்னணு ஆளுக ஆட்சி நிறுவனம்
தமிழ்நாடு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மையம், சென்னை
தகவல் நுட்பத்தில் மத்திய அரசின் முக்கிய இணையதளங்கள்

 

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2016