Agriculture Engineering
ஆற்றல் சாதனங்கள்

சூரிய ஒளி ஆற்றல்சாதனங்கள்  உயிர்வழி சாதனங்கள் வெப்ப வாயு - 
உற்பத்தி சாதனங்கள்
உயிர் எரிபொருள்
 

முதல்பக்கம் | புகைப்படத் தொகுப்பு | கட்சியாகத் தொகுப்பு | கேள்வி பதில் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2015.