பயிர்ப்பெருக்கம் :: முக்கிய பயிர் இரகங்கள்
தானியங்கள் சிறுதானியங்கள் பயறு வகைகள்
cereals millets pulses
எண்ணெய் வித்துக்கள் சர்க்கரைப் பயிர்கள் தீவனப்பயிர்கள்
oilseeds sugar crops forage

 

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2015