பயிர் பாதுகாப்பு :: அறுவடைப் பின்சார ்நோய்கள ்:: காய்கறிகள் :: கத்திரி

 

பயிர்: கத்திரி , அறிவியல் பெயர்: சொலானம் மெலன்ஜினா,

குடும்பம்: சொலனேசியே


 

 

 

 
  ஆந்த்ராக்நோஸ்   ஃபோமோப்சிஸ பழம் அழுகல்   பைட்டோப்தோரா பழம் அழுகல்  

Updated on July, 2015


முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2015