பயிர் பாதுகாப்பு :: அறுவடைப் பின்சார் நோய்கள் :: காய்கறிகள் :: வெள்ளரி இனக் காய்கள்

 

பயிர்:வெள்ளரி இனக் காய்கள், குடும்பம்: குக்குர்பிட்டேசியே


         
  அந்தராக்நோஸ்   நீர் வடியும் தண்டுக் கருகல் மற்றும்கருப்பு அழுகல் நோய்   கொநிபோரா  ஈரமானஅழுகல்   பழம் அழுகல்  
         
  தொப்பைஅழுகல்   டிப்லோடியா பழம் அழுகல் நோய்   பாக்டீரியல்மென்மை
அழுகல்
  ப்ய்டோப்தொரா பழம் அழுகல்  

Updated on July, 2015


முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2015