பயிர் பாதுகாப்பு :: அறுவடைப் பின்சார் நோய்கள் :: காய்கறிகள் :: உருளைக்கிழங்கு

 

பயிர் : உருளைக்கிழங்கு, அறிவியல் பெயர்: சொலானம் டியூபரோசம்

குடும்பம்: சோலனேசியே

           
  கருப்பு கால் நோய்   வறண்ட அழுகல் நோய்   பழுப்பு அழுகல் நோய   பின் பருவத்து கருகல் நோய்   சொறிநோய்  
     
கரணை நோய்   உறக்க நிலை பூஞ்சை இழை வித்துக்களின் அழுகல் நோய்   கார்அழுகல்   வெள்ளி பொடுகு

Updated on May, 2016


முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2015