அறுவடைப் பின்சார் நோய்கள் :: பழங்கள் :: வாழை

பயிர் : வாழை, அறிவியல் பெயர்: மூசா வகைகள்

குடும்பம்: மூசேசியே


   
ஆந்தராக்னோஸ்   முடி அழுகல்   சுருட்டு வகை முனை அழுகல்
Updated on April, 2015

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2015