அறுவடைப் பின்சார் நோய்கள் :: பழங்கள் :: எலுமிச்சை

பயிர்: எலுமிச்சை, அறிவியல் பெயர்: சிட்ரஸ் ஸ்பீசிஸ்

குடும்பம்: ருட்டேசியே


     
ஆந்தராக்னோஸ்   போம்மோப்சிஸ் பழம் அழுகல்   நீலம் மற்றும் பச்சைப் பூசணம   புளிப்பழுகல்
Updated on May, 2015

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2015