பயிர் பாதுகாப்பு :: மா பயிரைத் தாக்கும் பூச்சிகள்

பழ ஈ: பாக்ட்டோசீரா டார்சாலிஸ்
தாக்குதலின் விபரம்:

 • முட்டையிலிருந்து வெளிவரும் புழுக்கள் சதைப்பகுதியை தின்று அழிக்கும்.
 • தோலின் மேற்பரப்பில் பழுப்புநிறத்திட்டுக்கள் காணப்படும்.
 • சேதம் அதிகமாகும் நிலையில் பழங்கள் அழுகி பழுப்பு நிறத் திரவம் வெளிவரும்.
 • சேதமடைந்த பழங்கள் அழுகி கீழே விழுந்துவிடும்.

பூச்சியின் விபரம்:

 • புழு - வெண்ணிற புழுக்கள், கால்கள் இல்லாமலும் தலை பகுதி அகன்றும் காணப்படும்.
 • பழ ஈ - ஈக்கள் ஆரஞ்சு அல்லது பழுப்பு கலந்த சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும். கண்ணாடி போன்ற இறக்கைகளைக் கொண்டிருக்கும்.
புழுக்கள் மாம்பழத்திலிருந்து வெளியேறுதல் பழ ஈ புழு

கட்டுப்படுத்தும் முறை:

 • பாதிக்கப்பட்ட பழங்களை பறித்து அகற்றி விட வேண்டும்
 • மரத்தைச் சுற்றி உழவு செய்து பழ ஈயின் கூட்டுப்புழுக்களை அழிக்கலாம்
 • மெத்தில் யூஜீனால் கவர்ச்சிப் பொறியை ஹெக்டேர்க்கு பத்து வீதம் வைத்து பழ ஈக்களை கவர்ந்து அழிக்கலாம்
 • பைரித்ரம் அல்லது பி.எச்.சியை தண்ணீருடன் கலந்து தெளிக்கவும்
 • மாலத்தியான் 2 மிலி மருந்தை 1 லி தண்ணீருடன் கலந்து தெளித்தால் பழ ஈக்களை கட்டுப்படுத்தலாம்
 • ஒப்பியஸ் காட்பன்சேட்டஸ் மற்றும் ஸ்பாலஞ்சியா பிலிப்பைன்ஸ் போன்ற புழு ஒட்டுண்ணிகளைப் பயன்படுத்தி புழு ஈக்களின் தாக்குதலை தடுக்கலாம்

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2016