பயிர் பாதுகாப்பு :: தக்காளி பயிரைத் தாக்கும் பூச்சிகள்

கோடுள்ள மாவுப்பூச்சி: பெர்ரீசியா விர்கோட்டா

தாக்குதலின் அறிகுறிகள்:

 • வெள்ளை நிற மாவு போன்ற பூச்சிகள் இலை, தன்டு மற்றும் குருத்துப்பகுதிகளில் காணப்படும்
 • நாளடைவில் வளர்ச்சி குன்றி காய்ந்துவிடும்

பூச்சியின் விபரம்:

 • ஊர்ப்புழு: மஞ்சள் கலந்த வெண்மை நிறத்தில் இருக்கும்
 • பூச்சி: பெண் பூச்சியானது இறகுற்றது, நீளமானது, அதன் உடல் முழுதும் வெண்ணிற மெழுகு பூச்சி காணப்படும்

கட்டுப்படுத்தும் முறை:

 • மீன் எண்ணெய் ரோசின் சோப் [FORS] ஒரு லிட்டர் நீருக்கு 25 கிராம்/ லிட்டர் அல்லது வேப்பம் எண்ணெய் 0.5 சதம் உடன் டீப்பால் 1 மி.லி/ லிட்டர் கலந்து தெளிக்கவும்
 • பின்வரும் பூச்சிக்கொல்லிகளில் ஏதேனும் ஒன்றை தெளிக்கவும்
  • பாஸ்போமிடான் 40 Sl 2 மி.லி/லி
  • இமிடகுளோஃபிரிட் 80.5 SC 0.6 மி.லி/லிட்டர்
  • குளோர்பைரிஃபாஸ் 20EC 2 மி.லி/லிட்டர்
  • தைமீத்தாக்ஸ்ம் 25 WSG 0.6 மில்லிகிரம்/லிட்டர்
  • ஃபுரன்ப்பாஸ் 2 மி.லி/லிட்டர்

 

 

 

மாவுப்பூச்சி

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு | பொறுப்புத் துறப்பு © தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2016