த.வே.ப வேளாண் இணைய தளம் :: அரசு திட்டங்கள் & சேவைகள்  
பிரதமரின் இணையதளம்
நிதி ஒதுக்கீடு கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு திட்டக்குழு & ஐந்தாண்டு திட்டங்கள்
இதர திட்டங்கள் & சேவைகள்
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் பொருளாதார ஆய்வு
விவசாயம் மற்றும் கூட்டுறவு துறை தேசிய வேளாண்மை மேம்பாட்டுத் திட்டம் பாராளுமன்ற வேளாண் கேள்விகள்
முக்கிய வெளியீடுகள்
பட்ஜெட் 2022-2023
பட்ஜெட் 2020-2021
பட்ஜெட் 2019-2020
பட்ஜெட் 2019-2020(I)
பட்ஜெட் 2018-2019
பட்ஜெட் 2017-2018
பட்ஜெட் 2016-2017
பட்ஜெட் 2015-2016
மத்திய அரசின் முக்கிய இணையதளங்கள்
விவசாய ஆராய்ச்சி மற்றும் விரிவாக்கத்திற்கு இடையேயான ஒன்றிணைவு
பிரதான் மந்திரி க்ரிஷி சிஞ்சயீ யோஜனா
தேசிய வேளாண் சந்தை மேம்பாட்டுக்கான மத்திய அரசு
திட்டம்
உங்கள் கருத்துகளைப் பகிருங்கள்-இந்தியப் பிரதமரின் மன்கி பாத்
பிரதான் மந்திரி ஜான்-தான் யோஜனா (PMJDY )
இந்திய பிரதமர்
மாண்புமிகு பிரதான மந்திரியுடன்- தொடர்பு கொள்ளுதல்
இந்தியாவை உருவாக்குதல்
சர்வதேச மேம்பாடு மையங்கள்
தேசிய பேரழிவு மேலாண்மை நிறுவனம்
தேசிய பேரழிவு நிர்வாக ஆணையம்
விவசாயப் பணித் திட்டம்
தமிழ்நாடு மாவட்டங்களின் எதிர்பாராத் திட்டம்
வேளாண்மையில் இ-ஆளுமை திட்டம்
NSSO– 2014
 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2008 - 2022