தவேப வேளாண் இணைய தளம் :: பாரம்பரிய வேளாண்மை
இந்திய வேளாண்மையின் பாரம்பரியம் பஞ்சாங்கம் பாரம்பரிய தொழில்நுட்ப அறிவு பாரம்பரிய தொழில்நுட்ப அறிவு கால்நடை வளர்ப்பு
ICAR பாரம்பரியம் இந்திய பாரம்பரிய அறிவு இதழ் (IJTK)்
சமீபத்திய செய்திகள்
தாவர வகைகள்பாதுகாப்பு மற்றும் விவசாயிகள் உரிமைகள் ஆணையம், இந்தியா
விவசாய பாரம்பரிய அமைப்புகள்
இந்திய பாரம்பரிய அறிவியல் மையம் (CIKS)
பருத்தி உற்பத்தி மற்றும் பயிர் பாதுகாப்பில் பாரம்பரிய தொழில்நுட்பம்
இந்தியாவில் வாத்து வளர்ப்பிற்கான பாரம்பரிய தொழில்நுட்பம்
பயிர் இரகங்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் விவசாயிகள் உரிமை ஆணையம்
புரதச்சத்து குறை போக்க வருகிறது ‘வனராஜா’
வீடியோ
 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2014