அங்கக வேளாண்மை :: அங்கக வேளாண் நுட்பங்கள்
அங்கக வேளாண் நுட்பங்கள் - முன்னுரை
  1 அங்கக வேளாண்மை என்றால் என்ன ? / அங்கக வேளாண்மை மேம்பாடு
  1 அங்கக வேளாண்மையின் நெறிமுறைகள்
  1 அங்கக வேளாண்மை ஏன் தேவை ?
  1 அங்கக வேளாண்மை வழிமுறைகள்
  1 பாரம்பரிய வேளாண்மை மற்றும் அங்கக வேளாண்மை
  1 பயிர் சுழற்சி
Organic Farming Practices
 
முதல் பக்கம் | திட்டங்கள் | பயிர்ச்சிகள் | மற்றவை | புகைப்படங்கள் | தொடர்புக்கு| பொறுப்புத் துறப்பு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2009-16