பயிர் பாதுகாப்பு :: மல்லிகை பயிரைத் தாக்கும் பூச்சிகள்

 
பயிர்: மல்லிகை
அறிவியல் பெயர்: ஜாஸ்மைனம் ஸ்பீசிஸ்
குடும்பம்: ஒளியேசியே
 

மேலும் தகவல்கள் பெற, கீழேயுள்ள இணைப்புகளைக் கிளிக் செய்யவும்    
  மொக்கு துளைப்பான்: ஹென்டிகாசிஸ் டூபளிஃபெசியாலிஸ்   சிவப்பு பயிர்ச்சிலந்தி: டெடரானைக்கஸ் சின்னாபரினஸ்
  பிணைக்கும் புழு: எலாஸ்மோபால்பஸ் ஜாஸ்மினோஃபேகஸ்   கண்ணாடி இறக்கை நாவாய்ப்பூச்சி: கோரித்யூமா ஐயேரி
  இலைச்சேர்க்கும் புழு: நோசினோ ஜீயாமிட்ராலிஸ்   வெள்ளை ஈ: டைஅலிரோட்ஸ் கிர்கால்டியை
  இலைச்சுருட்டுப்புழு: க்ளைஃபோடஸ் யூனியோனாலிஸ்   மல்லிகை நாவாய் இறக்கைப்பூச்சி: ஆன்டிஸ்டியா கருசியேட்டா
  வெண்பட்டுச் சிலந்தி: அசீரிய ஜேஸ்மினி   பூப்பேன்: த்ரிப்ஸ் ஓரியென்டாலிஸ்

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2015