அறுவடைப் பின்சார் நோய்கள் :: பழங்கள் :: திராட்சை

பயிர்: திராட்சை, அறிவியல் பெயர்: விட்டிஸ் வினிஃபெரா,

குடும்பம்: விட்டேசியே


     
ஆந்த்தராக்னோஸ   போபரிடிஸ் குலை அழுகல்   நீலம் பூசணம் அழுகல்   வேர்க்கிழங்கு அழுகல்

Updated on May, 2015

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2015