அறுவடைப் பின்சார் நோய்கள் :: பழங்கள் :: மா

பயிர்: மாங்காய், அறிவியல் பெயர்: மாஞ்சிஃபெரா இன்டிகா,

குடும்பம்: அனகார்டியாச்கல்


ஆன்த்தராக்நோஸ் தண்டு அழுகல் நோய் டிப்லோடியா தண்டு அழுகல் நோய் கரு பூஞ்சாண் அழுகல் நோய் பழுப்பு புள்ளி நோய் கருப்புள்ளி அழுகல் நோய்

Updated on August, 2015


முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2014