பயிர் பாதுகாப்பு :: இஞ்சி பயிரைத் தாக்கும் நோய்கள்

பயிர்: இஞ்சி, அறிவியல் பெயர்: சின்சிபேர் அப்பிசினால்,

குடும்பம்: சின்ஜிஃபெரேசியே


       
  மென்மையழுகல் அல்லது கிழங்கு அழுகல்   நுண்ணுயிரி வாடல்   இலைப்புள்ளி  
Updated on June, 2016

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு | பொறுப்புத் துறப்பு 
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2016