பயிர் பாதுகாப்பு :: திராட்சை பயிரைத் தாக்கும் பூச்சிகள்

 
பயிர்: திராட்சை 
அறிவியல் பெயர்: விட்டிஸ் வினிஃபெரா
குடும்பம்: விட்டேசியே
 

மேலும் தகவல்கள் பெற, கீழேயுள்ள இணைப்புகளைக் கிளிக் செய்யவும்    
  தண்டு வெட்டும் வண்டு: ஸ்தினியாஸ் கிரிசேட்டர்   மாவுப்பூச்சி: பெர்சியோ வர்கேட்டா
  தத்தும் இலை உண்டு: சீலோடோண்டா ஸ்டிரைகிகோலிஸ்   மாவுப்பூச்சி: மேக்கோ நெல்லி காக்கஸ் ஹிர்சுதஸ்
  இலைப்பேன: ரிப்போரோதிரிபஸ் கூரன்டேட்டடஸ்   பெர்ரி இறகுப்பூச்சி: ஆக்ஸிப்டிலஸ் ரெகுலஸ்

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2014