தாவர ஊட்டச்சத்து :: பழப்பயிர்கள்

Grapes
Sapota custardapple pear peach papaya
சப்போட்டா
pineapple plums Jackfruit Pomegrante Amla
மாதுளம் பழம்
Watermelon Avacado
தர்பூசணி அவகேடோ


Last Update :February 2015