பயிர் பாதுகாப்பு :: அறுவடைப் பின்சார் நோய்கள் :: காய்கறிகள் :: மிளகாய

 

பயிர்:மிளகாய், அறிவியல் பெயர்:கேப்சிக்கம் ஏனம்,

குடும்பம்: சொலனேசியே


           
  பாக்டீரியா மென்மை அழுகல் நோய்   அந்தரக்நோஸ்   சாம்பல் பூசணம்   அல்ட்டர்னேரியா அழுகல்   இலைகருகள் நோய்  

Updated on July, 2015


முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2015