பயிர் பாதுகாப்பு ::அறுவடைப் பின்சார் நோய்கள் :: காய்கறிகள் :: பூண்டு

பயிர்:பூண்டு, அறிவியல் பெயர்: அல்லியம் சட்டைவம்

குடும்பம்: அல்லியேசியே


             
  வெள்ளையழுகல்   அடித்தாள் அழுகல் நோய்   நீலப்பூசணம் அழுகல்   கரும்பூசணம்அழுகல்   இளஞ்சிவப்பு வேர்கள்   கழுத்தழுகல் நோய்  

Updated on July, 2015


முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2015