பயிர் பாதுகாப்பு :: அறுவடைப் பின்சார் நோய்கள் :: காய்கறிகள் :: வெங்காயம்

 

பயிர்:வெங்காயம், அறிவியல் பெயர்: அல்லியம் சீபா

குடும்பம்: லில்லியேசியே


         
  கழுத்தழுகல் நோய்   நீலப்பூசணம் அழுகல்   வெள்ளை அழுகல்/ மூக்கு பூசணம்/ உலர்ந்தஅழுகல்   மிழ் / அடித்தாள் அழுகல் நோய்  
   
கருப்பு தண்டு அழுகல்   ஊதா கொப்புள நோய்   கரும் பூஞ்சணம்
 

Updated on July, 2015


முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2015