அறுவடைப் பின்சார் நோய்கள் :: பழங்கள் :: பப்பாளி

பயிர்: பப்பாளி, அறிவியல் பெயர்: கேரிக்கா பப்பாயா,

குடும்பம்: கேரிக்கேசியே


ஆந்தராக்னோஸ் ரைசோபஸ் அழுகல் பழம் அழுகல் போமோசிஸ் அழுகல் நுனித்தண்டழுகல்

Updated on August, 2015


முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2015