பயிர் பாதுகாப்பு :: சீரகம் பயிரைத் தாக்கும் நோய்கள்

பயிர் : சீரகம், அறிவியல் பெயர்: குமினம் சிமினம்,

குடும்பம்: ஏபிஏசியே


     
ஃப்யூசேரியம் வாடல்   அல்ட்டர்நேரியா கருகல்   சாம்பல் நோய்  
Updated on February, 2015

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2015