பயிர் பாதுகாப்பு :: நெல்லி பயிரைத் தாக்கும் பூச்சிகள்

 
பயிர்: நெல்லி
அறிவியல் பெயர்: எம்பிளிகா அஃபிசினாலிஸ்
குடும்பம்: யுஃபோர்பியேசியே
 

மேலும் தகவல்கள் பெற, கீழேயுள்ள இணைப்புகளைக் கிளிக் செய்யவும்    
  இலைச்சுருட்டுப்புழு: கேலோப்டிலியா அசிடுலா   அசுவினி: செட்டாபிஸ் போகன்வில்லா
  பழத்துளைப்பான்: டியூடோரிக்ஸ் ஐசோக்ரேட்ஸ்   வெள்ளை ஈ: டிரைஅல்லுராய்டிஸ் ராரா
  பழதுளைக்கும் வண்ணத்துப்பூச்சி: ஒத்தைரஸ்மேட்டிம, ஒ.பல்லோனிக்கா   மாவுப்பூச்சி: பெர்சியா விர்கேட்டா
  பட்டைத் துளைப்பான்: இண்டர்பெலா டெட்ரோனிஸ்    

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2014