தவேப வேளாண் இணைய தளம் :: சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதல் 
வானிலை மாற்றம் உலகம் வெப்பமயமாதல் சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதல்  பசுமைக் கூடகத்தின் விளைவு
 
காரணிகள் பல்லுயிர்மம் இயற்கை இணையதளங்களின் உலகளாவிய நிதியம்  
சமீபத்திய செய்திகள்
மாநில நில மற்றும் மேற்பரப்பு நீர்வள தகவல் மையம்
கொள்கை அறிக்கை
ஸ்மார்ட் வேளாண்மை மூல புத்தகம்
காலநிலை மற்றும் அபிவிருத்தி அறிவு வலை (CDKN) – செய்திமடல்
சர்வதேச இயற்கை பாதுகாப்பு ஒன்றியம்
இந்திய பெருந்தகவல் சேவைக்கான தேசிய மையம் (INCOIS)
இந்திய சுற்றுச்சூழல்
வேளாண் உயிர் பன்முகத்தன்மை (MSSRF)
காலநிலை மாற்றத்திற்கான அரசாங்க குழு (IPCC)
தேசிய சுற்றுசூழல் பொறியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (NEERI)

 

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| பொறுப்புத் துறப்பு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2014