அங்கக வேளாண்மை :: அங்கக வேளாண்மையில் விவசாயிகளின் அனுபவங்கள்
நோய் தடுப்பு தீர்வுகள்
பூஞ்சை தொற்று மற்றும் இலைப்புள்ளி நோய்  
குலை மற்றும் இலைக்கருகல் நோய்
பாக்டீரியா நோய்கள்
மேல்சாம்பல் நோய்
   
 
முதல் பக்கம் | திட்டங்கள் | பயிற்சிகள் | புகைப்படங்கள் | தொடர்புக்கு | பொறுப்புத் துறப்பு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2009-16