தவேப வேளாண் இணைய தளம் :: செய்தி வெளியீடுகள்

நாள் 15.12.2017: தக்காளி மற்றும் பப்பாளியில் மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 15.12.2017: வேளாண் பல்கலையில் ஃபுட் எக்ஸ்புளோர்'17

நாள் 11.12.2017: வேளான்மைப் பல்கலையில் "அங்ககப் காய்கறி சாகுபடி" பயிலரங்கம்

நாள் 08.12.2017: வணிகமுறையிலான காய்கறி மற்றும் பழப்பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 08.12.2017: தயார்நிலை உணவுகள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 06.12.2017: வேளான்மைப் பல்கலையில் காய்கறிகளில் மாறிவரும் காலநிலைக்கேற்ப உணவுத் தன்னிறைவு அடைவு கருத்தரங்கம்

நாள் 06.12.2017: தமிழ்நாடு வேளான்மைப் பல்கலைக்கழகத்தால் முதுகலை ஆராய்ச்சி மாணவர்களுக்கு தொடங்கப்பட்ட வேளாண் ஆராய்ச்சிக்கான உதவித்தொகை

நாள் 05.12.2017: வேளாண் பல்கலையில் உலக மண்வள நாள் - 2017

நாள் 05.12.2017: தமிழ்நாடு வேளான்மைப் பல்கலைக்கழக தானிய சேமிப்பு பூச்சிபொறி பிரான்ஸ் நாட்டில் அறிமுகம்

நாள் 05.12.2017: வேளாண் பல்கலையில் காய்கறிகளில் மாறிவரும் காலநிலைக்கேற்ப உணவுத் தன்னிறைவு என்பது பற்றிய தேசிய கருத்தரங்கு


நாள் 29.11.2017: அடுமனைப் பொருட்கள், சாக்லேட்டுகள் மற்றும் மிட்டாய்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 24.11.2017: பழமிட்டாய் மற்றும் பிழிதல் தொழில்நுட்ப உணவுகள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 18.11.2017: வணிகமுறையிலான காய்கறி மற்றும் பழப்பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 15.11.2017: மசாலா பொடிகள் மற்றும் ஊறுகாய்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 10.11.2017: இளஞ்சிவப்பு காய்ப்புழு மேலாண்மை விழிப்புணர்வு முகாம்

நாள் 10.11.2017: நெல்லிக்காயிலிருந்து மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 02.11.2017: தேனீ வளர்ப்பு பயிற்சி

நாள் 02.11.2017: தயார்நிலை உணவுகள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 01.11.2017: சிறு தானியங்களிலிருந்து மதிப்பூட்டப்பட்ட உணவுப்பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி


நாள் 26.10.2017: நெல்லிக்காயிலிருந்து மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 21.10.2017: தயார்நிலை உணவுகள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 17.10.2017: முருங்கை மற்றும் காளானில் மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 16.10.2017: சிறு தானியங்களிலிருந்து மதிப்பூட்டப்பட்ட உணவுப்பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 09.10.2017: பழ மரச் சாகுபடியாளர்களுக்கு ஓர் அபாய எச்சரிக்கை

நாள் 05.10.2017: சிறு தானியங்களிலிருந்து மதிப்பூட்டப்பட்ட உணவுப்பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 05.10.2017: தக்காளி மற்றும் பப்பாளியில் மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 04.10.2017: வேளாண் பல்கலையில் தொழிற் முனைவோருக்கான உணவு பதப்படுத்தும் பயிற்சி


நாள் 28.09.2017: தேனீ வளர்ப்பு பயிற்சி

நாள் 23.09.2017: நன்மை செய்யும் பூச்சிகள் வளர்ப்பு பற்றிய ஒருநாள் பயிற்சி

நாள் 20.09.2017: நெல்லிக்காயிலிருந்து மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 14.09.2017: தக்காளி மற்றும் பப்பாளியில் மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 08.09.2017: வணிகமுறையிலான பழங்கள் மற்றும் காய்கறிப் பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 07.09.2017: மசாலா பொடிகள் மற்றும் ஊறுகாய்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 03.09.2017: தேனீ வளர்ப்பு பயிற்சி

நாள் 02.09.2017: அடுமனைப் பொருட்கள் (பேக்கரி) தயாரிக்கும் பயிற்சி


நாள் 24.08.2017: வணிகமுறையிலான பழங்கள் மற்றும் காய்கறிப் பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 10.08.2017: மசாலா பொடிகள் மற்றும் ஊறுகாய்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 01.08.2017: தேனீ வளர்ப்பு பயிற்சி

நாள் 01.08.2017: சிறு தானியங்களிலிருந்து மதிப்பூட்டப்பட்ட உணவுப்பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி


நாள் 29.07.2017: வணிகமுறையிலான பழங்கள் மற்றும் காய்கறிப் பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 24.07.2017: வேளாண் பல்கலையில் களப் பணியாளர்களுக்கான நூற்புழு மேலாண்மை கருத்தரங்கம்

நாள் 20.07.2017: மசாலா பொடிகள் மற்றும் ஊறுகாய்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 14.07.2017: தயார்நிலை உணவுகள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 14.07.2017: சித்திரை பட்டத்திற்கேற்ற உயர் விளைச்சல் இரகம் வம்பன் 6 : வயல் விழாவில் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி

நாள் 08.07.2017: தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழக கண்டுபிடிப்பிற்கு கிடைத்தது இந்திய காப்புரிமை

நாள் 05.07.2017: வேளாண் பல்கலையில் ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் உயர்மட்ட குழு

நாள் 03.07.2017: சிறு தானியங்களிலிருந்து மதிப்பூட்டப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 03.07.2017: தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைகழக கண்டுபிடிப்பிற்கு கிடைத்தது இந்திய காப்புரிமை

நாள் 01.07.2017: வேளாண்மை பல்கலைகழக 47வது நிறுவன நாள் விழா மற்றும் தொலைநிலைக்கல்வி பட்டத்தகுதி பெரும் விழா


நாள் 30.06.2017: தேனீ வளர்ப்பு பயிற்சி

நாள் 29.06.2017: நெல்லிக்காயிலிருந்து மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 28.06.2017: வேளாண் பல்கலையில் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கு மருந்து மற்றும் மணமூட்டும் பயிர்கள் பற்றிய பயிற்சி

நாள் 22.06.2017: தயார்நிலை உணவுகள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 21.06.2017: வேளாண் பல்கலையின் ஆதரவுடன் செயல்படும் மண்ணில்லா விவசாயப் பண்ணை (Aeroponics)

நாள் 21.06.2017: வேளாண் பல்கலையில் சர்வதேச யோகா தினம் கொண்டாடப்பட்டது

நாள் 17.06.2017: அடுமனைப் பொருட்கள் (பேக்கரி) தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 16.06.2017: தமிழ்நாடு அரசின் மாநில திட்டக்கமிஷன் முன்னாள் துணைத்தலைவர் வேளாண் பல்கலையில் வருகை

நாள் 16.06.2017: சிறு தானியங்களிலிருந்து மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 14.06.2017: ஜூன் 2017 மாதத்திற்கான பூச்சி நோய் கண்காணிப்பு

நாள் 09.06.2017: தக்காளி மற்றும் பப்பாளியில் மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 08.06.2017: ஆழ்வேர் நனைநேர்த்தி - நூற்புழு மேலாண்மைக்கு எளிய உத்தி

நாள் 01.06.2017: தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் புதிய வாகனங்களை வேளாண்மை அறிவியல் நிலையங்களுக்கு
வழங்குதல்


நாள் 30.05.2017: தமிழ்நாட்டில் 2017-ம் வருடத்திற்கான தென்மேற்குப் பருவமழை முன்னறிவிப்பு

நாள் 24.05.2017: நூற்புழுக்களின் எண்ணிக்கையும் பொருளாதார சேத நிலையும்

நாள் 22.05.2017: வணிகமுறையிலான காய்கறி மற்றும் பழப்பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 15.05.2017: வேளாண் கல்லூரிகளைப் பார்வையிட்ட மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள்

நாள் 11.05.2017: நெல்லிக்காயிலிருந்து மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 11.05.2017: விரிஞ்சிபுரம் வேளாண் அறிவியல் நிலையத்துக்கு தேசிய அளவில் விருது

நாள் 06.05.2017: நெல்லிக்காயிலிருந்து மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 04.05.2017: வேளாண் பல்கலையில் 5ஆம் ஆண்டு வேளாண் பட்டதாரி மாணவர்களுக்கான மாநாடு

நாள் 03.05.2017: சிறு தானியங்களிலிருந்து மதிப்பூட்டப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 02.05.2017: தேனீ வளர்ப்பு பயிற்சி

நாள் 02.05.2017: தக்காளி மற்றும் பப்பாளியில் மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 02.05.2017: வனக்கல்லூரியில் நடமாடும் காற்று மாசு அளவீட்டு ஆய்வகம் துவக்கம் மற்றும் நகர வனவியலுக்கான கொள்கை பயிலரங்கு


நாள் 29.04.2017: தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டமளிப்பு விழா

நாள் 25.04.2017: தக்காளி மற்றும் பப்பாளியில் மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 21.04.2017: தயார்நிலை உணவுகள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 18.04.2017: பூச்சி மற்றும் நோய் கட்டுப்பாடு பற்றிய ஏப்ரல் (2017) மாதத்திற்கான முன்னறிவுப்பு

நாள் 15.04.2017: அகில இந்திய அளவில் நடைபெற்ற விளையாட்டு போட்டிகளில் தமிழ்நாடு வேளான்மைப் பல்கலைக்கழகம் இரண்டாமிடம்

நாள் 11.04.2017: தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம், தமிழ்நாடு வாழை உற்பத்தியாளர் கூட்டமைப்பு மற்றும் இத்தாலி நாட்டு டிரையஸ்டு துறைமுகத்துடன் ஒப்பந்தம்

நாள் 06.04.2017: நெல்லிக்காயிலிருந்து மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 05.04.2017: தனியார் வேளாண்மை கல்லூரிகளின் தன்னிச்சையான செயல்பாடுக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

நாள் 05.04.2017: செண்டுமல்லி வளர்ப்போம், நூற்புழுக்களை குறைப்போம்

நாள் 04.04.2017: சிறந்த உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் தரவரிசைப் பட்டியலில் வேளாண் பல்கலை

நாள் 04.04.2017: நுண்ணூட்டச்சத்து ஆராய்ச்சிக்கான சிறந்த மையம் மற்றும் விஞ்ஞானிக்கான விருதுகள்

நாள் 03.04.2017: தேனீ வளர்ப்பு பயிற்சி


நாள் 31.03.2017: வேளாண் பல்கலையில் "வேளாண் மற்றும் உயிர் அமைப்புகள் பொறியியல் போக்குகள்" - தேசிய கருத்தரங்கு நடைபெற்றது

நாள் 31.03.2017: மலை வாழ் மக்களுக்கு நஞ்சில்லா பயிர் பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பத்திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி

நாள் 23.03.2017: பழங்குடி உழவர்களுக்கு நூற்புழு மேலான்மைப் பயிற்சி

நாள் 22.03.2017: பந்தல் வகை காய்கறி பயிர்களில் நூற்புழு மேலாண்மை குறித்து உழவர் பயிற்சி

நாள் 18.03.2017: நூற்புழுவின் முட்டையை தாக்கி அழிக்கும் முட்டையுண்ணிப் பூசணம், என்கையோடோன்ஷியம் அரேனியாரம்

நாள் 17.03.2017: மசாலா பொடிகள் மற்றும் ஊறுகாய்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 14.03.2017: எதிர்கால விதை தேவைக்கான உத்திகள் கடைக்கோடி விவசாயி வரை சென்றடைய வேண்டும் - தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலை துணைவேந்தர் முனைவர் மு. பாஸ்கரன்

நாள் 09.03.2017: வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தின் களை அறிவியல் மையத்திற்கு தேசிய விருது

நாள் 08.03.2017: மனிதன் மனிதம் இரண்டையும் மாற்றுபவர்கள் மகளிர் - வேளாண் பல்கலை துணைவேந்தர் பேச்சு

நாள் 08.03.2017: தக்காளி மற்றும் பப்பாளியில் மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 07.03.2017: " விவசாயியிடமிருந்து விவசாயிக்கு " என்ற முறையில் தொழில்நுட்ப பரவலாக்கம் நடைபெற வேண்டும் - வேளாண் பல்கலை துணை வேந்தர்

நாள் 06.03.2017: தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் நிறுவிய ஏ.பி. ஜே. அப்துல்கலாம் போஸ்ட் முனைவர் உதவித்தொகை (பிடிஎப் )

நாள் 02.03.2017: தேனீ வளர்ப்பு பயிற்சி

நாள் 01.03.2017: மேம்படுத்தப்பட்ட பயிர் உற்பத்திக்கு பாசன மேலாண்மை அவசியம்


நாள் 28.02.2017: வேளாண் பல்கலைக்கழக மாணவருக்கு - 2016க்கான சிறந்த மாணவர் தேசிய விருது

நாள் 20.02.2017: வேளாண் பல்கலையில் தேசிய அளவிலான வணிக மேலாண்மை சந்திப்பு - பிரபந்தாஸ் 2017

நாள் 16.02.2017: வேளாண்மை மற்றும் சுற்றுச்சூழலில் கதிரியக்க ஐசோடோப்பு மற்றும் தடங்காண் முறையின் பயன்பாடுகள் பற்றிய தேசிய கருத்தரங்கம்

நாள் 16.02.2017: வேளாண் பல்கலையில் மூலிகைப் பயிர்கள் கருத்தரங்கு நடைபெற்றது

நாள் 15.02.2017: வணிக முறையிலான காய்கறி மற்றும் பழப்பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 08.02.2017: நெல்லிக்காயிலிருந்து மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 06.02.2017: சுயவேலைவாய்ப்புக்கு ஊக்கமளிக்கும் வேளாண் தொழில்நுட்பம்

நாள் 06.02.2017: வேளாண் பல்கலையில் மாபெரும் வேளாண் விழிப்புணர்வு விழா

நாள் 02.02.2017: சிறு தானியங்களிலிருந்து மதிப்பூட்டப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 01.02.2017: தேனீ வளர்ப்பு பயிற்சி


நாள் 26.01.2017: தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தில் குடியரசு தினவிழா

நாள் 24.01.2017: மலை வாழ் மக்களுக்கு இயற்கை வழி சாமை சாகுபடி பற்றிய ஒரு நாள் பயிற்சி

நாள் 23.01.2017: வாழைக்கு நல்ல விலை கிடைக்கும்

நாள் 19.01.2017: நெல்லிக்காயிலிருந்து மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 18.01.2017: வேளாண் பல்கலையில் பயிர் சாகுபடி செலவு கணக்கெடுப்பு குறித்த தேசிய அளவிலான கருத்தரங்கு

நாள் 09.01.2017: நன்மை செய்யும் பூச்சிகள் வளர்ப்பு பற்றிய ஒரு நாள் பயிற்சி

நாள் 06.01.2017: அறுவடையின் போது சூரியகாந்தி விதைகளின் விலை நிலையாக இருக்கும்

நாள் 06.01.2017: அடுமனைப் பொருட்கள் (பேக்கரி) தயாரிக்கும் பயிற்சி

நாள் 04.01.2017: தேனீ வளர்ப்பு பயிற்சி


TNAU Press notes - Archives
-
-
-
-
-

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2020