முதலீட்டுத் திட்டங்கள்::

வேளாண் அறிவியல் நிலையகள், 
ஆராய்ச்சி நிலையகள் மற்றும் கல்லூரிகள்


வேளாண் அறிவியல் நிலையம்,கூடலூர் 
வேளாண் அறிவியல் நிலையம்,சேலம்
வேளாண் அறிவியல் நிலையம்,விழுப்புரம்
வேளாண் அறிவியல் நிலையம்,வம்பன் 
தென்னை ஆராய்ச்சி நிலையம்,அழியார் நகர்
வேளாண் ஆராய்ச்சி நிலையம்,கோவில்பட்டி
கரும்பு ஆராய்ச்சி நிலையம்,சிறுகமணி 
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்
வேளாண் ஆராய்ச்சி நிலையம்,திருபதிசாரம்
தென்னை ஆராய்ச்சி நிலையம்,வேப்பங்குளம் 
மரவள்ளி மற்றும் ஆமணக்கு ஆராய்ச்சி நிலையம்,எதப்பூர் 
தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிலையம்,கொடைக்கானல்
தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிலையம்,பேச்சிபாறை
தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிலையம்,ஏற்காட்
காய்கறி ஆராய்ச்சி நிலையம்,பலூர்
மண் மற்றும் பயிர் துறை,கிள்ளிகுளம்

தமிழ் நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத் 
துறைகள்


பயிர் வினையியல்
வேளாண் பூச்சியியல் 
மலரியல் 
பழப் பயிர் 
பயிர் மேம்பாடு மற்றும் மரபியல்
நோயியல் 
சுற்றுப்புறச் சூழல் அறிவியல் 
தீவனப் பயிர்கள்
நுண்ணுயிரியல் 
அறுவடை பின்சார் தொழில்நுட்ப மையம்
மண் அறிவியல்
உயிரி எரிபொருள்


முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | கேள்வி பதில் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2015