வங்கி மற்றும் கடன் :: பாரத ரிசர்வ் வங்கி (RBI)


 

ஆதாரம் : 
http://www.rbi.org.in/commonman/English/scripts/organisation.aspx
Economic and Political Weekly, April 25, 2009 Vol. XLIV No.17.

 
முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் 2016