பயிர் பாதுகாப்பு :: அறுவடைப் பின்சார் நோய்கள் :: காய்கறிகள் :: கேரட

 

பயிர் : கேரட், அறிவியல் பெயர்: டாக்கஸ் கரோட்டா,

குடும்பம்: ஏபிஏசியே


         
  புளிப்பு அழுகல் நோய்   முடி அழுகல் நோய்   பஞ்சு போன்ற மென்மை அழுகல் நோய்   ஃபைட்டோப்தோரா வேர் அழுகல்  
       
  வேர் அழுகல் நோய்   பேக்டீரியல் மென்மை அழுகல் நோய்   க்ரேட்டர் அழுகல்  

Updated on July, 2015


முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2015