பயிர் பாதுகாப்பு :: தக்காளி பயிரைத் தாக்கும் நோய்கள்

பொதுப்பெயர் : தக்காளி, அறிவியல் பெயர்: லைக்கோபெர்சிகம் எஸ்குலென்டம்

குடும்பம் : சொலனேசியே


       
நாற்றழுகல்   முன்பருவ இலைக்கருகல்   ஃபுசேரியம் வாடல்   செப்டோரியா இலைப்புள்ளி   பாக்டீரியா வாடல்
     
பாக்டீரியா இலைப்புள்ளி   தக்காளி தேமல் நோய்(TMV)   இலை சுருட்டை நோய்(TLCV)   தக்காளி புள்ளி வாடல் (TSWV)
Updated on Jan, 2016

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு | பொறுப்புத் துறப்பு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2016