பயிர் பாதுகாப்பு :: பருத்தி பயிரைத் தாக்கும் நோய்கள்

பயிர் : பருத்தி, அறிவியல் பெயர் : காசிபம் ஸ்பிஸ்,

குடும்பம்: மால்வேஸியே


       

ஃபியூ சேரியம் வாடல் நோய்

  வெர்ட்டிசிலியம் வாடல் நோய்    வேரழுகல் நோய்   சாம்பல் (அ) தயிர்ப்புள்ளி நோய்   காயழுகல்

ஆல்டர்நேரியா இலைக்கருகல் நோய்

மைரோத்தீசியம் இலைப்புள்ளி நோய் செர்கோஸ்போரா இலைப்புள்ளி பேக்டீரியக் கருகல் நோய் புகையிலை கீற்று வைரஸ்
Updated on Sep, 2016

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்| பொறுப்புத் துறப்பு | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2016