பயிர் பாதுகாப்பு ::அறுவடைப் பின்சார் நோய்கள் :: காய்கறிகள் :: தக்காளி
பயிர்: தக்காளி, அறிவியல் பெயர்சொலானம் லைக்கோபெர்சிகம்

குடும்பம்: சோலனேசியே 
         
  சாம்பல் பூசணம்   அழுகல் நோய்   ஆந்த்தராக்னோஸ்   முன்பருவ கருகல்  
         
  மெல்லழுகல்   போமா அழுகல்   சௌதர்ன் கருகல்நோய்   புசோரியம் அழுகல்   

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பொறுப்புத் துறப்பு  | தொடர்புக்கு 
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2016