பயிர் பாதுகாப்பு :: மிளகாய் பயிரைத் தாக்கும் பூச்சிகள்

பயிர் : மிளகாய்

அறிவியல் பெயர் : கேப்சிக்கம் ஏனம்

குடும்பம் : சொலனேசியே
       
நாற்றழுகல் நோய்   பழ அழுகல் மற்றும் நுனி கருகல்   சாம்பல் நோய்   பாக்டீரியா இலைப்புள்ளி நோய்  
     
செர்கோஸ்போரா இலைப்புள்ளி நோய்   ப்யூசேரியம் வாடல் நோய்   இலைசுருட்டு நச்சுயிரி நோய்  
Updated on Feb, 2016

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு | பொறுப்புத் துறப்பு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2016