பயிர் பாதுகாப்பு :: ஏலக்காய் பயிரைத் தாக்கும் பூச்சிகள்

 
பயிர்  : ஏலக்காய்
அறிவியல் பெயர் : அமோமம் சுபுலேட்டம்
குடும்பம் : சின்ஜிஃபெரேசியே
 

மேலும் தகவல்கள் பெற, கீழேயுள்ள இணைப்புகளைக் கிளிக் செய்யவும்    
    தண்டு ஈ: பார்மோசினா ஃபிளவிஸ்
  தண்டு மற்றும்  காய்ப்புழு: டைக்கோகுரோசிஸ் (கோனோகித்தீஸ்) பங்க்டிஃபெராலிஸ்   வெள்ளை ஈ: டைஅலூரோடிஸ் கார்டாமோம்
  வண்டுத் துளைப்பான்: ஒன்தோஃபேகஸ் வகைகள்   அசுவினி: பென்டலோனியா நைக்ரோநெர்வோசா
  கம்பளிப் புழுக்கள்: யூப்டிரோட் கார்டமோமி யூ கனரெய்க்கா யூம்ஃபேபியா   வேர்ப்புழு: பேசிலெப்டா ஃபல்விகார்னி,ஹோலேட்ரைக் ஸெறேட்டா
      Updated on March, 2016

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2016