தவேப வேளாண் இணைய தளம் :: பயிர்ப்பெருக்கம்
plant breeding palnt Genetics
தாவர பெருக்கம் தாவர மரபியல
Released Variety TNAU Varieties
இரகங்கள் வெளியிடுவதற்கான வழிமுறைகள் வெளியிடப்பட்ட இரகங்கள்

 

சமீபத்திய செய்திகள்
1 த.வே.ப.க.வெளியிட்டுள்ள இரகங்கள் new
1 46வது மாநில இரகங்கள் வெளியீட்டுக் குழு நடவடிக்கைகள் new
1 தமிழ்நாடு பல்கலைகழகத்தின் - ஆராய்ச்சி திட்டம் (2014-2018)new
1 AWS ல் அரிசி மரபு தொகுதிகள்
1 2016-ன் வெளியீட்டு திட்டங்கள் - இரகங்கள் / ஒட்டுரகங்கள் - மேலாண்மை தொழில்நுட்பம்
1 CGIAR ன் மானாவரி ஆராய்ச்சி – இளைஞர்களுக்கான உத்திகள்
1 தொழில்நுட்ப வெளியீடு அணுகுமுறைகள்
1 தொழில்நுட்பங்களை வணிகமயமாக்குதல்
1 ஐ.ஆர்.ஆர்.ஐ - பிராந்திய ஒத்துழைப்பு மூலம் நெல் ரகங்களை வெளியிடுதலை வேகப்படுத்துதல்
1 இந்தியா ஐ.ஆர்.ஆர்.ஐ. தொடர்பு
1 முதன்மையான இந்தியா கூட்டு பங்களிப்பு
1 80 வது அறிவியல் வல்லுநர்கள் மாநாடு
1
1 பருவம் – சிறப்பு நெல் இரகங்கள்
1 இமயத்தின் சிவப்பு முத்துக்கள்
1
 

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு

© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் -2015