பயிர் பாதுகாப்பு :: தக்காளி பயிரைத் தாக்கும் பூச்சிகள்
 
பயிர்: தக்காளி
அறிவியல் பெயர் : லைக்கோபெர்சிகம் எஸ்குலென்டம்

குடும்பம் : சொலனேசியே

 


காய்ப்புழு இலை துளைப்பான் புரோடினியா வெள்ளை ஈ
இலைப்பேன் கோடுள்ள மாவுப்பூச்சி சிவப்பு சிலந்தி ஊசித்துளைப்பான்

ஆதாரம்:sites.aces.edu, www.colostate.edu, www.dpi.qld.gov.au      Updated on February, 2016

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் | தொடர்புக்கு | பொறுப்புத் துறப்பு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2016