பயிர் பாதுகாப்பு ::மா பயிரைத் தாக்கும் பூச்சிகள்
 
பயிர்: மாங்காய்
அறிவியல் பெயர்: மாஞ்சிஃபெரா இன்டிகா
குடும்பம்: அனகார்டியாச்கல்
 


மா தண்டு துளைப்பான் பட்டைத் துளைப்பான் தண்டுத்துளைப்பான்

தத்துப்பூச்சி

மலர் கட்டிகள்
சிகப்பு அசுவின மா காவடிப் புழு பழ ஈ

மாங்கொட்டைத் துளைப்பான்

இலைப்பிணைக்கும் புழு
இலைக்கட்டிகள் இலைச்சுருட்டும் கூண்வண்டு ரோமப்புழு

செதில் பூச்சி

மாவுப்பூச்சி சிவப்பு எறும்பு
Updated on March, 2016

முதல் பக்கம் | எங்களைப் பற்றி | வெற்றிக் கதைகள் | உழவர் கூட்டமைப்பு | உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு | வெளியீடுகள் | பொறுப்புத் துறப்பு | தொடர்புக்கு
© தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அனைத்து உரிமைகளும் - 2016
s