தோட்டக்கலை :: மலைத்தோட்டப் பயிர்கள் :: தென்னை

தென்னை

தாவரவியல் நீர் மேலாண்மை அறுவடை
இரகங்கள் சொட்டு நீர்ப்பாசனம் சந்தைப்படுத்தல்
மண் மற்றும் பயிரிடும் பருவங்கள் வறட்சி மேலாண்மை மற்றும் மண் நீர்வள பாதுகாப்பு மகசூல்
பூச்சி மேலாண்மை
நடவுப் பொருள் உரமிடுதல் நோய் மேலாண்மை
நாற்றங்கால் களை மேலாண்மை தென்னையில் ஏற்படும் பிரத்தியேக பிரச்சனைகள்
இடைவெளி மற்றும் நடவு ஊடுபயிரிடுதல் பயிர் வினையியல் குறைபாடுகள்
சந்தை தகவல்கள்

தென்னையில் ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை

மாவட்ட வாரியாக தமிழ்நாட்டில் தேங்காய் செய்யும் பகுதிகள்

தென்னை மேம்பாட்டு வாரியம்

Last Update : December 2014

 
.